Speel Bewust
You are here:

Veilig en verantwoord spelen

 

Met plezier veilig spelen

Onze gastvrije medewerkers doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u een ontspannen en gezellige tijd heeft in ons casino. De entree is gratis en wij serveren drankjes en hapjes. Wij geven u graag uitleg over ons gevarieerde en moderne spelaanbod, met enkelspelers, meerspelers en roulettes. Al onze automaten voldoen aan alle wettelijke eisen. U kunt erop vertrouwen dat u veilig speelt.

Vanaf 18 jaar bent u van harte welkom in ons casino. Het is in Nederland niet toegestaan om deel te nemen aan kansspelen onder de 18 jaar. De reden is dat jongvolwassenen meer risico hebben om de controle over het spelen te verliezen. U dient zich altijd te legitimeren. U krijgt van ons een toegangsbewijs en wij verzoeken u vriendelijk deze bij u te houden tijdens uw verblijf in ons casino.

Het naleven van onze huisregels draagt bij aan een veilige en prettige sfeer. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om u aan onze huisregels te houden. In het kader van verantwoord spelen is het belangrijk om te weten dat er per persoon maximaal op twee speelautomaten tegelijk mag worden gespeeld.

Lees onze huisregels.

 

Risico’s van kansspelen

Er zijn ook risico’s verbonden aan het spelen op kansspelautomaten. Soms spelen mensen te vaak of met geld wat ze niet kunnen missen. Er ontstaan problemen door overmatig spelen. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor zijn naasten.

Wij willen uiteraard voorkomen dat onze gasten de controle over het spelen verliezen. Dit doen wij door het zorgvuldig uitvoeren van ons preventiebeleid door onze getrainde casinomedewerkers. Wij hebben een wettelijke zorgplicht om kansspelproblematiek te voorkomen. Daarnaast heeft u ook uw eigen verantwoordelijkheid om verantwoord te spelen en onze adviezen ter harte te nemen.

Er is een wetenschappelijke risicoanalyse verricht, conform de eisen van de Kansspelautoriteit, van ons aanbod van kansspelen. Er is onderscheid te maken tussen automaten met een laag, middel- en hoog risico. In onze casino’s zijn er geen kansspelautomaten met een laag risico aanwezig. Onze roulettes kennen een medium risico, al onze overige automaten hebben een hoog risico.

Het spelen op een hoog risico automaat wil overigens niet per definitie zeggen dat u sneller in de problemen zou kunnen komen. Verantwoord spelen en de controle behouden over het spelen is voor ieder speelautomaat in ons casino van toepassing.

Wij vinden het belangrijk om op te merken dat u geen invloed heeft op de uitkomst van onze spellen.

In onderstaande rapporten vindt u de risicoanalyse van ons aanbod van kansspelen.

Gamgard Game Risk Review and Certificationof four games (EN)
Game Risk Assessment for Article 13 slot machines (EN)

 

Reclame en werving

Wij maken op zorgvuldige en evenwichtige wijze reclame voor ons casino. We zijn terughoudend betreft vorm, doelgroep, inhoud, strekking en aantal en soorten kanalen en onze reclame richt zich primair op onze hoofdactiviteit.

Wij zetten niet aan tot onmatige deelname aan onze kansspelen, prijzen deze niet aan als oplossing voor financiële of persoonlijke problemen, promoten gokken niet als leefstijl en/of bagatelliseren de gevolgen van onmatig gokken. Onze reclame is niet misleidend en geeft op geen enkele wijze de indruk dat gasten invloed op de uitkomst hebben.

Tevens richten wij onze reclame niet op kwetsbare groepen, te weten:

 • Minderjarigen
 • Personen met een verstandelijke beperking
 • Personen die een verslaving hebben of in het verleden hebben gehad.

Ook richten wij onze reclame niet op jongvolwassenen (18-24 jaar) en op personen die zich hebben uitgesloten middels een vrijwillig toegangsverbod.

Wij maken geen gebruik van websites of social mediakanalen die gericht zijn op genoemde kwetsbare personen. Tevens onthouden wij ons van fysieke reclame voor ons casino die in het zicht of op locatie staan die gericht zijn op minderjarigen.

Uit risicoanalyse blijkt ook welke kansspelen een hoge risicofactor hebben. Hiermee houden wij rekening bij onze reclame-uitingen. Wij adverteren hoofdzakelijk met sfeerimpressies van ons casino en afbeeldingen van roulettes. Dit zijn de kansspelen in ons casino met het laagste risico op verslaving van de kansspelen in ons casino.

 

Preventiebeleid

Ons preventiebeleid is opgesteld conform de beleidsregels van de Kansspelautoriteit https://kansspelautoriteit.nl/wet-koa/regels-leidraden/verantwoord-spelen/. In ons preventiebeleid kunt u lezen wat wij allemaal doen om problematisch speelgedrag van onze gasten te voorkomen.

Lees ons preventiebeleid.

 

Opleiding verslavingspreventie personeel

Een belangrijk onderdeel van het werk van ons personeel is het uitvoeren van ons preventiebeleid. Zij hebben allemaal de wettelijke verplichte basis- en aanvullende cursussen verslavingspreventie gevolgd bij het Centrum voor Verantwoord Spelen. In deze basis- en aanvullende cursussen zijn ze getraind o.a. in het signaleren van risicovol spelgedrag en het voeren van preventiegesprekken met onze gasten. Onze medewerkers weten waar gasten terecht kunnen voor advies en hulp.

 

Verantwoord spelen

Wij geven u graag de volgende tips om met plezier en verantwoord te blijven spelen:

 • Bepaal van tevoren uw budget.
 • Speel niet met geld wat u niet kunt missen.
 • Leen geen geld om mee te spelen.
 • Laat uw bankpas en/of creditcard thuis.
 • Pak uw winst en neem uw verlies.
 • Bepaal van tevoren hoe lang u wilt spelen.
 • Neem op zijn tijd een pauze.
 • Speel niet als u onder invloed bent van alcohol en/of drugs.
 • Vraag één van onze medewerkers om advies als u problemen met spelen ervaart.

 

Test uw speelgedrag

Er zijn verschillende online zelftesten die u gratis en anoniem kunt doen en die u inzicht geven in uw speelgedrag:

https://www.speelbewust.nl/Zelftest

https://www.gokkeninfo.nl/test/test-je-gokgedrag

http://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/zelftest/

 

Vrijwillig toegangsverbod

In ons casino bieden wij u de mogelijkheid van een vrijwillig toegangsverbod. Wanneer u de controle over het spelen (dreigt) kwijt te raken, kan het helpen om een speelpauze in te lassen.

Met een vrijwillig toegangsverbod ontzeggen wij u de toegang tot ons casino voor een periode variërend van 1 tot en met 4 maanden. De duur bespreken wij samen. Wij adviseren onze gasten ook om hulp te zoeken en wij geven informatie over de mogelijkheden bij verschillende organisaties.

Wij benadrukken dat het ook uw verantwoordelijkheid is om de afspraken van het vrijwillig toegangsverbod na te komen.

Na afloop van het vrijwillig toegangsverbod bent u weer welkom. We bieden altijd een terugkeergesprek aan om te horen hoe het dan met u gaat. Natuurlijk willen we voorkomen dat u nogmaals de controle over het spelen verliest.

Onze casinomedewerkers kunnen u alle informatie geven over het vrijwillig toegangsverbod.

 

Cruks – Centraal Register Uitsluiting Kansspelen

Het kan zijn dat u een langere speelpauze wenst of dat u een toegangsverbod bij meer speelgelegen wenst. Het kan ook zo zijn dat wij vinden dat alleen een vrijwillig toegangsverbod bij ons casino niet voldoende is. In deze gevallen adviseren wij u zich in te laten schrijven in Cruks.

Een speelpauze door inschrijving in Cruks betekent dat u direct minimaal 6 maanden niet meer kunt gokken:

 • op Nederlandse goksites én
 • niet in Nederlandse speelhallen of casino’s.

U kunt zich inschrijven via DigiD of met een papieren formulier. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft om u in te schrijven, helpen onze medewerkers u hier graag mee. Zie voor meer informatie en de inschrijfmogelijkheden: Inschrijven in Cruks – Kansspelautoriteit

Het is ook mogelijk dat uw naaste, werkgever of een aanbieder van kansspelen een aanvraag doet bij de Kansspelautoriteit om u te registreren in Cruks. Dit is een verzoek tot onvrijwillige uitsluiting. Hier zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Dit kan ook alleen als alle andere hulp niet gewerkt heeft.

 

Controle Cruks voor entree van ons casino

Voordat u ons casino kan bezoeken, controleren wij altijd eerst of u geregistreerd staat in Cruks. Als dat het geval is, laten wij u niet toe in ons casino. Wij hebben een aantal gegevens van u nodig (in ieder geval een geldig ID) om deze verplichte check te doen.

 

Privacy

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met uw privacy. Wij registreren in het kader van onze zorgplicht immers gegevens van u. De gegevens die we registeren zijn:

 • Bezoekfrequentie
 • Waargenomen spelgedrag
 • Gesprekken, adviezen en afspraken
 • Onze getroffen maatregelen om kansspelverslaving bij u te voorkomen

Lees onze Privacyverklaring

 

 

 

Informatie over kansspelen,
hulp & advies

 

Kansspelautoriteit

https://kansspelautoriteit.nl/

 

Tactus Verslavingszorg

http://www.tactus.nl

 

Gokken info

https://www.gokkeninfo.nl/
https://www.gokkeninfo.nl/hulp/professionele-hulp

 

Speelbewust

https://www.speelbewust.nl/

 

AGOG (zelfhulpbijeenkomsten)

https://www.agog.nl/

 

Centrum voor Verantwoord Spelen

https://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/

 

Landelijk loket verslavingspreventie

www.loketkansspel.nl

 

Instellingen voor verslavingszorg in Nederland

https://www.zorgkaartnederland.nl/verslavingszorg